Forklaring til GPS-lista 

Tilbake

Toppene er sortert etter navn.  Det vil komme flere topper, også under 900 meter. 
 
Br-/L-grad
og
UTM
I GPS-lista har jeg valgt å bruke både Bredde-/Lengdegrad og UTM.  Såvidt meg bekjent foretrekker de aller fleste å bruke Bredde-/Lengdegrad på GPS-ene fremfor UTM.  Her er brukt Bgr/lgr hdddº mm' ss.s''
Jeg synes imidlertid selv det er bedre å bruke UTM da dette korresponderer med koordinatene på M-711-kart.  Dessuten kan dere som ikke har GPS lettere finne koordinatene på M-711-kartene når dere får oppgitt UTM her.  (Er du usikker på hvordan du skifter mellom Bgr/Lgr og UTM på din GPS, kan du ta se hjelp
her.)
   
  Forøvrig minner jeg om at i Bgr/Lgr kommer Nord først, mens i UTM er Øst først - og i UTM er 33W betegnelse for et (stort) sonebelte.  Mer forklaring til UTM finner du her.
   
Moh Viser fjelltoppens høyde i meter over havet.  Dersom dette er anmerket med * (stjerne), har toppen ikke oppgitt høyde på M-711 kart, og denne er da oppgitt med GPS-høyde.
   
Topp Viser koordinatene lest av på toppen.  (Minner om feilmargin oppgitt av produsenter)
Rød er Sporkoordinater (faktisk avlest på GPS ved besøk på stedet).
Grå er Rutekoordinater (dvs. de er beregnet ut fra kart).
   
Start Viser koordinatene lest av på startpunktet for turen (P-plass).
Rød er Sporkoordinater (faktisk avlest på GPS ved besøk på stedet)
Grå er Rutekoordinater (dvs. de er beregnet ut fra kart).
Har ikke avmerket Startsted med den røde sporfargen der jeg ikke har vært.
   
Spor Spor er filer som viser hvor jeg faktisk har gått i terrenget med GPS-en slått på. 
Her sees sporet på kart, avstand, høyde, høydeprofil, tid, fart osv.
   
  Dersom jeg har Sporlogg til en topp, vil denne alltid være lagt ut.  Forhåpentligvis vil det komme flere snart.  (Dessverre har jeg ikke vært flink nok til å ha GPS-en slått på når jeg går tur...)
   
Rute Rute er filer med ei planlagt rute som enten ikke er gjennomført eller er tegna opp manuelt i etterkant av tur. Den viser ikke høyde, høydeprofil, tid og fart.  Vær obs på at denne kan inneholde "dårlige veivalg" da den er nedtegna på kart i målestokk 1:50 000 (kan f.eks. krysse rett over en skrent).
   
  Begge typer filer viser kun én vei (opp).  Ei fil kan bestå av flere alternative spor og ruter.  Den inneholder også alltid flere veipunkter (dvs. koordinater til spesielle plasser, f.eks. topper man passerer, nabotopper, forslag på rasteplasser osv.).
   
Hvilken fil
skal jeg
laste ned ?
Dersom du selv har Garmin handholdt GPS, velger du Garmin-filene.  Er programvaren installert på din PC, kan du bare klikke vanlig på linken, så "popper" filene opp i "Garmin MapSource". 
   
  Har du et annet GPS-merke (f.eks. Magellan), må du velge GPX-filene.
   
Garmin-filer Garminfilene er såkalte GDB-filer.   Dette er veipunkt-, spor- og rutefiler for Garmins programvare MapSource.  Dersom du har Garmin handholdt GPS og bruker MapSource på din PC, kan du bare venstreklikke på filene, så åpnes de i MapSource.  OBS !  Såvidt meg bekjent kan disse filene kun lastes til programvare for handholdte GPS-er for Garmin, mao kan de ikke lastes til GPS for biler. 
Se forøvrig ytterligere informasjon om åpninga av Garmin-filer
her.
   
GPX-filer. GPX-filer er standard utvekslingsfiler mellom de forskjellige GPS-merkene.  Har du et annet merke enn Garmin (f.eks. Magellan), må du bruke GPX-filene. 
   

 
1 -
2 -
 
3 -
4 -

For å åpne GPX-filene i ditt kartprogram må du gjøre følgende:
Du må høyreklikke GPX-linken og velge "Lagre mål som...". 
Velg filtypen "Alle filer".  (Dette fordi nettleseren oppfatter GPX-filer som XML-fil, dvs. en slags html-fil.)
Så må du skrive:  .gpx  ("dott"gpx) rett bak filnavnet og lagre fila en plass på din harddisk. 
Deretter kan du åpne fila på din PC ved å dobbeltklikke den på vanlig måte.
Se forøvrig ytterligere informasjon om åpninga av GPX-filer
her.
   
Savner du noen topper? Regner med at du kanskje savner noen topper på GPS-lista.  Denne lista tar svært mye tid å lage, og jeg prøver å oppdatere den jevnlig.  Men dersom det er en topp du gjerne vil ha med, så bare meld i fra til meg her.
 

Tilbake til Startsiden

Tilbake til GPS-topper