Foto

Tilbake

Her har jeg skrevet ned alle norske endelser jeg har funnet som beskriver en høyde – stor eller liten.  Jeg har ikke tatt med ord som ikke er en endelse.  For eksempel er ikke ”Mauken” tatt med.  Dette er jo som kjent et navn på et fjell i Indre Troms, men det beskriver ikke høyden (hva er en mauk?).  En kan si at alle ordene her skal være mulig å finne i ei ordbok, men noen er nok i høyeste grad dialektord.  Her er for øvrig 110 endelser.  Kjenner du flere ?
 
Jeg har funnet en del endelser på fjellnavn på grensen til Sverige som jeg er usikker på om det er svenske eller norske ord.
 
-aksla -hammeren -kaill'n -lappen -piggen -taket
-berget -hatten -kallen -lemmen -piken -tangen
-bringen -haugen -kammen -loftet -platået -tinden
-egga -heia -kampen -lægda -presten -tjukkelen
-eggen -hesten -keipen -mannen -pøylen -toppen
-eggja -hetta -kittelen -muen -rabben -toven
-eken -hjelmen -kjukkelen -muren -randen -tua
-fjella -hogna -kjærringa -nabben -rapa -tunga
-fjellet -hornet -kjølen -nasa -rita -tussen
-fjoro -hompen -kleiva -nasen -råket -tuva
-floen -hurrungen -kleven -natten -salen -varden
-flåget -hælen -klinten -nebba -skarven -vidda
-galten -høa/-høen/-høi -kluken -nesen -skaftet -vola
-geita -høgda -klumpen -nibba -skata -vollen
-gompen   -knappen -nipen -skjevelen -vorda
    -knatten -nosa -skolten -øret
    -kneet -nova -skrymten -åsen
    -kneppen -nubben -slottet  
    -knippen -nupen -snota  
    -knollen -nuten -spælen  
    -knurren -nøsen -steet  
    -knuten   -steinen  
    -kollen   -stolen  
    -krona   -støyten  
    -kuken (!)   -sylen  
    -kulen   -søstra  
    -kåpa