Fjell på Andøya      
 

Tilbake

Tabellen er stilt opp noenlunde geografisk...
 
     
     
Siden der foreløpig ikke finnes Rutebeskrivelser til fjell på Andøya
har jeg tatt med kopi av kartet til VT og HT
hvor der finnes en del inntegna ruter.
  Nordlige del av Andøya  
  Sørlige del av Andøya  
     
Du kan klikke deg frem på blå navn.  Dette er fjell hvor jeg har vært - og her finnes det beskrivelser.
Alle turer som er beskrevet er toppturer.  Dvs. at også vanskegrad  "Lett tur"  er en topptur - dette er da en tur uten luftige / bratte områder og den er ikke så lang av varighet.  Og skal du på topptur, er du nødt til å gå oppover !
* Lett tur
** Middels tung tur
*** Tung tur
**** Strabasiøs tur