Fjell rundt Harstad
 

Tilbake

Tabellen er stilt opp noenlunde geografisk...
 
Elgen    
Nupen   Middagsfjell-området
Sollifjell-Storhornet Toskvassfjell Finnslettheia
  Stakketind / Steinfjell Sørvikfjellet
  Rundfjellet Skittenskartind
  Storsteinfjellet Sætertind - Haukebøtind
  Jakobstind Kongsviktind
    Taraldsviktind
  Snytind fra Austerfjorden Fiskefjordtindan
  Snytind fra Fiskefjorden Strandstind
     
Du kan klikke deg frem på blå navn.  Dette er fjell hvor jeg har vært - og her finnes det beskrivelser.
Alle turer som er beskrevet er toppturer.  Dvs. at også vanskegrad  "Lett tur"  er en topptur - dette er da en tur uten luftige / bratte områder og den er ikke så lang av varighet.  Og skal du på topptur, er du nødt til å gå oppover !
* Lett tur
** Middels tung tur
*** Tung tur
**** Strabasiøs tur