Fjell i Kvæfjord
 

Tilbake

Tabellen er stilt opp noenlunde geografisk...
 
Nupen Toskvassfjell Finnslettheia
Sollifjell-Storhornet Salfjellet Stakketind / Steinfjell
Skjelltind Middagstind/Saltind Rundfjellet
Stortind 1021 Horntindan Storsteinfjellet
Stortind 979   Jakobstind
Reinspælen Reinfjell Snytind fra Austerfjorden
Nonstind Vassvikegga (Snytind fra Fiskefjorden)
Vestbotntind Moelvfjellene -Gullhornet
og Trollfjellet
 
Botntind 975 Middagsfjellet  
Botntind 976    
Hesttind Bukketind  
     
Du kan klikke deg frem på blå navn.  Dette er fjell hvor jeg har vært - og her finnes det beskrivelser.
Alle turer som er beskrevet er toppturer.  Dvs. at også vanskegrad  "Lett tur"  er en topptur - dette er da en tur uten luftige / bratte områder og den er ikke så lang av varighet.  Og skal du på topptur, er du nødt til å gå oppover !
* Lett tur
** Middels tung tur
*** Tung tur
**** Strabasiøs tur