Horntindan / Refsneshornet

Tilbake

Høyde: 569 moh.
Fra: Straumsbotn
Kartblad med rute: KR-03
Kartblad uten rute: K-03
Vanskegrad: **/*** Middels tung - Tung tur
Turens lengde: Ca 14 km.  3,5 timer

Venstreklikk
GPS-rute for Garmin

   
P Parker ved nerenden av grustaket på Vebostadsætran.
   
  Start ved grustaket på Vebostadsætran.  Gå Vestover over brua og følg vei opp langs Vestsida av elva til inntakshuset / demninga.  Fortsett deretter rett opp langs granskogen og kom inn på veien igjen.  Følg denne rundt høyresvingen og rett opp.  Når du kommer til neste høyresving tar du av fra veien går du stien rett opp.  Gå deretter langs eggen til høyre opp mot toppen av Sandvikaksla.  (På toppen av Sandvikaksla kan du skrive deg inn i ei bok utlagt av UL Varden.)  Følg så høyden bort og opp til toppen av Hemmestadfjell 687 moh. (og nyt utsikten mot Vebostadvatnet).  Herfra følges ryggen oppover mot Horntindan 895 moh.
   
Fra denne toppen går en litt ned i noe bratt terreng.  Her er lagt ut kjetting.  Man går under de 2 neste toppene og opp på ryggen etter den tredje toppen.  Følg ryggen opp til den høyeste toppen – Refsneshornet - 910 moh.  Se bilde av Horntindan.
   
Man kan gå samme vei ned igjen, men det anbefales å ta en tur bort til Tverrfjellet 889 moh.  Følg høyden bortover.  Her er det svært lett terreng å gå i.
   
Fra Tverrfjellet kan man gå tilbake til Horntindan og ned, men det er nok raskere å gå ned ura ned til Langdalen.1  Gå til venstre for ryggen.  Når en er kommet ned i dalen, går man over på andre siden2 og en må holde på høyden mot Vebostadvatnet (ikke gå ned mot vatnet).  Du kommer etter hvert inn på en sti.  Når man er kommet ca. halvveis på vatnet, skrår stien ned til vatnet og følger dette nesten helt bort til osen.  Her bøyer man av og går sti eller tidligere anleggsvei ned til hovedveien.
   
1  Alternativ rute.
Det er også mulig å gå ned i Kaltdalen – på 2 måter
  1- Gå litt NV mot Tretindan og bøy ned i dalen umiddelbart.  Gå ned til det første lille vatnet, og følg vatna på østsida.
  2-

Gå langs eggen NV forbi Tretindan og høyde 763 helt til du kommer til elva.

2 Det er noe bratt ned fra Kaltdalen til Vebostadvatnet.   Hold til høyre (Sør) for elva nedover.  Kan også være veldig glatt der.  Ta det med ro.  Også noe ulendt terreng langs V-sida av Vebostadvatnet

 Det er ikke mulig å gå på Vestsida av Vebostadvatnet fra Langdalen
   
  Se bilder tatt MOT Horntindan og Refsneshornet fra: 
Reinfjell - Stortind 1021 - Gullhornet - Skjelltind - Hemmestadfjell -
   
  Se bilder tatt FRA Horntindan mot:   
   
  Se bilder tatt FRA Refsneshornet mot: 
Gullesfjordbotn - Gullesfjordbotn med teleobjektiv -