Jakobstind  Tilbake
Fra Bjørnhaugen (Storjorda)  
Høyde: 975 moh
Fra: Bjørnhaugen
Kartblad med rute: KR-04
Kartblad uten rute: K-04
Vanskegrad: Sommer: **** Strabasiøs tur.  /  Vinter: *** Tung tur.
Turens lengde: Ca 28 km.  6-7 timer (vinter).

 Venstreklikk
GPS-rute for Garmin

Vis:  Fra Kongsvikdalen
 
Turen fra Bjørnhaugen/Storjorda er først og fremst tenkt som
vintertur.  Sommerstid vil det være vesentlig kortere å gå fra Kongsvikdalen.  Skulle du gå denne turen sommerstid vil jeg anbefale å gå over Stakketind.
   
   
P Sommer:

Vinter
Parker litt SØ for der stien går fra veien, ca 400 m NØ for høyeste punkt på Storjorda.  Dvs. ved hyttene rundt høyde 202 moh.
Bjørnhaugen.
   
S:

Følg stien ned mot Grønnkollan og videre til osen mellom Steinvatnet og Gunnarvatnet.  Følg så stien videre rett opp til Stakketind.  Fortsett bakover mot Steinfjellet / Steinvassfjellet. 

   
  Grunnen til at jeg anbefaler å gå over Stakketind sommerstid er at det er tildels vått og vanskelig å gå opp Appelsinbakkan.
   
V:

Fra Bjørnhaugen går du SØ for Myrvatnet.  Videre opp til Aurvatnets NØ-ende.  Følg vannet rett vestover.  Gå så rett inn mot sørligste Stakketindvatn, rett nord for høyde 409 og fortsett opp på fjellet til du kommer opp ca. 300 meter nord for vatn 466.  Normalt vil det ikke være vanskelig å finne veien her da dette er et mye brukt turterreng vinterstid, og her er vanligvis oppgåtte løyper.

   
  Videre fra Steinfjellet
Gå nedover Vest for Hesjevassknurran og mellom 6.- og 7.-vatnet.  Følg deretter Vestsida av 7.-vatnet.  Du kan med fordel ta høyde med en gang.  Vinterstid går du rett over vatnet) og opp i Melåskaret / Kråa mellom Rundfjell og Storsteinfjellet.  Oppe i skaret brytes av opp mot
Storsteinfjellet

Vær obs på at det vinterstid er et punkt oppe i Melåskaret ved rundt 700 høydemeter som kanskje ikke er passerbart - om det er skare / is.  Dette ligger omtrent på kartref: 504Ø-127N.  Eggen er litt smal her.  Vinterstid må du også holde til venstre for eggen videre oppover.  Det er ofte farlige
skavler til høyre for eggen opp til Storsteinfjellet.
   
  Når man er kommet opp på slakere parti kan man også gå rett innover mot Jakobstind, men jeg anbefaler selvfølgelig å ta turen oppom Storsteinfjellet.  Vinterstid må du passe på skavlene lengre opp.
 
Liker du telemarkkjøring har du ofte knallforhold ned fra Storsteinfjellet mot Jakobstind.  For ikke å snakke om ned fra Jakobstind...
   
Skal du opp på den skarpe, høyeste toppen på Jakobstind, tror jeg du må belage deg på klatring.  Jeg var ikke der, men så regnet det mens jeg var på toppen.
   
  Her er bilder MOT Jakobstind fra:
Taraldsviktind - Stortind i Sigerfjorden - Tverrtind - Marsslottfjellet -
Hesttind -
   
  Her er bilder fra Jakobstind mot:
Holla (sommer)
- Holla (vinter med meg) - Kongsviktind / Skittenskardtind (fra Tverraksla) -
Reinfjell / Reinspælen.
   
Fra Kongsvikdalen 
Høyde: 975 moh

 

Fra: Sætran i Kongsvikdalen.
Vanskegrad: **/*** Middels tung - Tung tur
Turens lengde: Ca 11 km.  4 timer (sommer).
   
P Parker ved Sætran ca. 5 km inne i Kongsvikdalen.
   
  Vet ikke om jeg vil anbefale denne traséen vinterstid.  Jeg vil anta at det er rasfare.  Jeg har med selvsyn sett at det går mye ras under eggen i Melåskaret / Kråa mellom Rundfjell og Storsteinfjell ned i Kongsvikdalen.
   
A Fra Sætran går en opp stien på høyre side av hytta / bekken til det flater utover.  Her følger man stien et stykke til (ca. 300 meter), og tar av mot venstre, krysser elva og går skrått opp mot høyre mot en slags dal.  Et stykke opp vender man så mot venstre og går opp mot Tverraksla.  (Selv om bildet er tatt om vinteren er den inntegna ruta ment sommerstid - jeg ville ikke gått der vinterstid).  Det er litt bratt oppover lia, og noe ur mot slutten opp til Tverraksla.  Pass på å ikke holde for nært Tverraksla, da blir det fort litt vel bratt siste biten opp på den.
   
Som alternativ rute opp til Tverraksla kan man bryte av fra stien omtrent med det samme en kommer opp på flata og gå rett opp mot Tverraksla (noe vi gjorde - og jeg hadde barn med).  Pass på å treffe den randa som går skrått oppover mot høyre.  Her var det tett vegetasjon under skoggrensa og en god del ur opp mot Tverraksla.
   
Fra Tverraksla og opp til Jakobstind var det veldig lett å gå.  Litt stein i starten, men ellers veldig flott.  Hold ryggen helt til høyre oppover et stykke.  Deretter kan man gå hvor en vil til toppen.
   
 

Til toppen