Hesttind   Tilbake
Høyde: 960 moh
Fra: Nordenden av Sørdalstunnelen - Lofast
Kartblad med rute: KR-09
Kartblad uten rute: K-09
Vanskegrad: **/***  Middels tung - Tung tur.
Turens lengde: Ca 5 km. 3,5 - 4 timer t/r

 Venstreklikk
GPS-rute for Garmin

   
P Parkér på P-plassen ved nordenden av Sørdalstunnelen på Lofast - 300 meter fra tunnelåpninga.
   
Start fra P-plassen.  Gå ned mot elva og ta litt til venstre.  Her finnes ei bru som du går over. 
   
Gå oppover på Nordsida av høyspentlinje.  Når du er kommet opp bakken gjennom skogen hvor det flater ut på myra, går du rett Nord (opp) over bergknausen på oversida av myra.  (Går du et stykke Vestover inn i Hestdalen først, får du mye ur oppover ! - Mye mer enn det ser ut til...)  Når du er kommet opp over disse knausene, og det flater ut litt, tar du Vestover - på undersiden av ura - bort til søkket (slukta) som går oppover mot toppen - se bilde.
   
  Følg høyresida (Østsida) av søkket oppover.  Helt øverst i søkket tar du til høyre, forbi en markert stort stein (jeg bygde en varde på denne steinen).  Fra denne steinen fortsetter du ca. 200 meter videre (mot en ny varde jeg laget og som kanskje enda står) til du ser Nordtoppen  mot NØ.  På Nordtoppen er det bygd en stor varde, men... Ikke la deg lure... Denne toppen er ikke den høyeste.  Fra den lille varden du står ved nå, må du runde av litt mot venstre og gå rett opp - dvs. NV for å nå det høyeste punktet. 
   
  Det er en fordel å komme inn fra Sørsida mot selve toppen - dvs. hold litt mot venstre før toppen og følg deretter eggen opp mot Nord.
   
  Samme vei ned.
   
Konklusjon.
En enkel tur som var lett å gå.
   
  Bilder MOT Hesttind fra:
Vestbotntind - Snytind i Jonsheimen - Middagsfjellet i Gullesfjordbotn -
   
  Bilder FRA Hesttind mot:
Møysalen/Vestpolltind/Vestbotntind/Snytindan
- Vestbotntind/Snytindan - Botntindan - Møysalen/Forselvtind/Forkledalstindan/Durmålstindan/Sebortind - Strandstind/Middagsfjellet -
Fiskefjordtindan - Jonsheimen/Melå/Sætertind - Forkledalstindan/Durmålstindan - Bukketind/Kvasstind -