Fjell rundt Møysalen
 

Tilbake

Tabellen er stilt opp noenlunde geografisk...  
   
Brokløystind Middagsbogtind Viktind Stortind 1021
Blokktindan Kløfttind Djupfjordtindan Stortind 975
Rautindan Nordlitind Snytindan Løbergdalstindan
Hennesheia Møysalen Forselvtind  
Kjerketind/Kvanntoheia Durmålstindan Forkledalstindan - Topp 1  
Nipa Sebortinden Forkledalstindan - Topp 2  
       
Du kan klikke deg frem på blå navn.  Dette er fjell hvor jeg har vært - og her finnes det beskrivelser.
Alle turer som er beskrevet er toppturer.  Dvs. at også vanskegrad  "Lett tur"  er en topptur - dette er da en tur uten luftige / bratte områder og den er ikke så lang av varighet.  Og skal du på topptur, er du nødt til å gå oppover !
* Lett tur
** Middels tung tur
*** Tung tur
**** Strabasiøs tur