Stortind 1021  

Tilbake
Høyde: 1021 moh
Fra: Vangpollen
Kartblad med rute: KR-09
Kartblad uten rute: K-09
Vanskegrad: ***  Tung tur
Turens lengde: Ca 6 km.  4 timer.
 

 Venstreklikk
GPS-rute for Garmin

  Voila !
Dette er en fjelltopp jeg setter som en av mine "Topp-5" når det gjelder å anbefale til andre ! 

Til Stortinden kan du bruke beskrivelse i DNT's bok ”Til Fots i Fjellet” – Rute: Stortinden i Sigerfjord.  Merk at starten er rundt 200 meter Ø for kraftstasjonen, og ikke 500 meter som det står i boka.  Jeg vil også bemerke at DNT's forslag om å gå ned via Nedre Vangpollvatn gjør turen betydelig lengre og tyngre å gå.

P Parkér 200 meter Ø for kraftstasjonen på avkjørsel.  Se bilde tatt nesten fra toppen.  Gå over den første lille myra og ta umiddel­bart peiling mot ryggen oppover mot toppen.  Hold 0-50 meter på høyre side av ryggen oppover.  Se bilde tatt fra startpunktet. 
   
  Ryggen oppover har 2 markerte ”avsatser” (som egner seg godt som pause- og fotograferingssteder).  Fra den første avsatsen kan du gå midt på ryggen.  Etter den andre avsatsen ”Pausetoppen” kan man enten følge ryggen oppover (markert med rød strek) eller først holde litt høyden innover for så å gå opp i siden mot ryggen igjen (følge den blå streken).    Det er litt bratt og noe vanskelig å finne fot­feste over ei strekning på ca. 20 meter om du følger den røde streken (men det gikk greit).  Når du er kommet over det bratteste her, anbefaler jeg å ta en gløtt over kanten mot Bjørnlia / tunnelen.  Her er det mildt sagt luftig. (Du behøver selvfølgelig ikke gå inntil kanten her. Da ser du ikke at det er så luftig.).  Følg ryggen videre oppover mot toppen.
   
Når du skal ned igjen anbefaler jeg én ting:  Gå samme vei ned !  Ikke gjør som det står i ”Til Fots i Fjellet” at du går ned i Vangpolldalen.  Grunnene er: Det er mye ur tildekt av gress nedover fra Vangpollheia mot Gryta.  Det var svært tungt å gå i ei våt myr som ga mye etter, og på berg­knausene var det mye glatt mose.  Videre var det langt å gå.
   
Tar du imidlertid denne veien, går du først ned til ryggen mot Vangpollheia 692 moh. (ta gjerne turen innom).  På det laveste punktet på ryggen (fin utsikt) går du ned mot Gryta.  Herfra skrår du nedover myra litt mot venstre til du treffer stien.   Følg stien NV forbi Nedre Vangpollvatn og på høyresida av bekken fra dette vatnet ned til veien.
   

Fra Nord ser Stortind ut som en trekant.  Fra Øst (Reinspælen) kan man også ane trekantformen, men den har en litt  annen fasong.  Fra Sør er det også trekantform, her fra Møysalen.  Her er et annet bilde fra toppen av Reinspælen.

   

Bilde FRA Stortind mot: 
Gårdsdalstindan
- Langvassbukt - Løbergdalstindan - Reinspælen - Reinspælen med telelinse -
Stortind 979 og Geitryggtind
- Brokløys-, Middagsbog- og Viktind - Skjelltindan og Nona -
Reinfjellet
- Jakobstind - Sætertind - Horntindan - Vangpollvatnan -

   

Se for øvrig Rutebeskrivelse til Stortinden topp 975.