Fjell rundt Sortland

Tabellen er stilt opp noenlunde geografisk...

Bøblåheia Strandheia Trolldalstind  
Holandsknurren Gårsdalstindan Sæterdalstindan Middagstind 961
Skata Brokløystind Middagstind Viktind
  Kløfttindan Djupfjordtindan Stortind 1021
  Blokktindan   Stortind 975
Siden der foreløpig finnes få Rutebeskrivelser til fjell i Vesterålen
har jeg tatt med kopi av kartet til VT og HT
hvor der finnes en del inntegna ruter.
Øksnes Myre / Stø Sortland Nord Sortland / Langøya
Du kan klikke deg frem på blå navn.  Dette er fjell hvor jeg har vært - og her finnes det beskrivelser.
Alle turer som er beskrevet er toppturer.  Dvs. at også vanskegrad  "Lett tur"  er en topptur - dette er da en tur uten luftige / bratte områder og den er ikke så lang av varighet.  Og skal du på topptur, er du nødt til å gå oppover !
* Lett tur
** Middels tung tur
*** Tung tur
**** Strabasiøs tur