Oversikt over alle registrerte steder på yr.no i Harstad kommune
 
Denne lista har jeg fått tilsendt fra yr.no
 
Dersom du vil vite hvor de enkelte stedene er, gjør du følgende:
- Klikk på stedet. (Det åpnes et nytt vindu med værvarsel på yr.no på det aktuelle stedet.)
- Gå ned et stykke på siden til du kommer til "Informasjon om stedsnavnet"
- Klikk så på "Se stedet på Google kart".
 
Sted Lat Long Kategori
Aksla 68.5623 16.4633 Haug
Allmenningsmyra 68.7827 16.3999 Myr
Alskjeret 68.7073 16.6322 Skjær i sjø
Altevåg 68.8271 16.5613 Bolighus
Altevågen 68.8264 16.5524 Vik i sjø
Altevågholmen 68.8235 16.5506 Holme i sjø
Alvestad 68.9531 16.2854 Grend
Alvestadøyan 68.9515 16.2626 Øy i sjø
Amtmannen 68.8262 16.5869 Nes i sjø
Amtmannshågen 68.7092 16.3758 Haug
Andselten, l 68.9716 16.2214 Skjær i sjø
Andselten, store 68.9683 16.2243 Skjær i sjø
Anseltbåen 68.9677 16.1825 Grunne i sjø
Ansletta 68.7200 16.5222 Gårdsbruk
Arnøya 68.7726 16.6133 Øy i sjø
Arnøykollen 68.7721 16.6112 Haug
Asbjørnsætra 68.7917 16.3421 Seter (sel, støl)
Asplia 68.6684 16.4897 Gårdsbruk
Asplia 68.7131 16.5455 Gårdsbruk
Aun 68.8816 16.3405 Bygd
Auna 68.8303 16.3365 Grend
Aundalen 68.8673 16.3496 Dal
Aunfjellet 68.8583 16.3567 Fjell
Aunlandet 68.8823 16.3403 Strand i sjø
Aunlian 68.8691 16.3644 Li
Aunskallen 68.8834 16.3703 Grunne i sjø
Aunskaret 68.8859 16.2957 Skar
Aunvatnan 68.8628 16.3605 Vann
Aurvasselva 68.6436 16.3521 Elv
Ausa 68.9613 16.2448 Grunne i sjø
Austre Småvatn 68.7505 16.3647 Tjern
Avløysinga 68.8286 16.6408 Skjær i sjø
Bakkan 68.7474 16.5439 Gårdsbruk
Barnvika 68.7186 16.5758 Vik i sjø
Barnvikgrunnen 68.7216 16.5735 Grunne i sjø
Bekkelva 68.6132 16.4189 Bekk
Berg 68.8190 16.5073 Gårdsbruk
Berglund 68.6950 16.5745 Gårdsbruk
Bergneset 68.8933 16.4242 Nes i sjø
Bergselva 68.7761 16.4236 Bekk
Bergselva 68.8017 16.5017 Elv
Bergseng 68.8058 16.4957 Gårdsbruk
Bergsholmen 68.8215 16.5269 Skjær i sjø
Bergsodden 68.8201 16.5237 Nes i sjø
Bergsvågen 68.8255 16.5206 Vik i sjø
Bergsåsen 68.8141 16.4864 Ås
Bessebostad 68.8889 16.6021 Grend
Bessebostadneset 68.8975 16.6428 Nes i sjø
Bjørgen 68.8842 16.5141 Haug
Bjørndalen 68.9737 16.2954 Dal
Bjørnhaugen 68.6955 16.5448 Haug
Bjørnhaugen 68.7692 16.3862 Haug
Bjørnhaugen 68.6583 16.3896 Turisthytte
Bjørnmyra 68.7172 16.5022 Myr
Bjørnrauva 68.8482 16.3326 Nes i sjø
Bjørnsteinen 68.7678 16.3952 Stein
Bjørnvika 68.6534 16.3994 Vik
Bjørnå 68.8833 16.5001 Gårdsbruk
Bjørnåa 68.9004 16.5069 Bekk
Bjørnådalen 68.8978 16.5062 Dal
Bjørnåsen 68.6170 16.5151 Ås
Blombakkan 68.8462 16.3735 Bakke
Blomjoten 68.7108 16.5180 Haug
Blåbærhaugen 68.7933 16.4857 Haug
Blåbæråsen 68.7560 16.5304 Ås
Blåfjellet 68.7306 16.4605 Fjell
Bodilvatnet 68.6467 16.5660 Tjern
Bogen 68.8525 16.4379 Vik i sjø
Bogen 68.7736 16.5645 Vik i sjø
Bollhaugen 68.8897 16.4789 Haug
Borran 68.6555 16.4414 Ås
Botn 68.7839 16.5377 Botn
Botnelva 68.7786 16.5030 Bekk
Botnvatnet 68.8306 16.4076 Tjern
Brannhaugen 68.7203 16.5392 Gårdsbruk
Brattberget 68.7250 16.5247 Berg
Brattberget 68.7677 16.5439 Berg
Brattholtet 68.7534 16.5740 Nes i sjø
Brattland 68.6446 16.5810 Gårdsbruk
Brattli 68.6053 16.4946 Gårdsbruk
Brattåselva 68.9407 16.3711 Bekk
Breidneset 68.5884 16.5050 Nes i sjø
Breidvikelva 68.7448 16.5241 Bekk
Breinesvika 68.5890 16.5018 Gårdsbruk
Breivika 68.7461 16.5562 Tettbebyggelse
Breivika 68.7468 16.5626 Vik i sjø
Breivikhaugen 68.7515 16.5514 Haug
Brenna 68.6555 16.5942 Nes i sjø
Briet 68.9901 16.2033 Rygg i sjø
Brokvika 68.6729 16.5806 Gårdsbruk
Brokvika 68.6762 16.5885 Vik i sjø
Brokvikholmen 68.6774 16.6017 Holme i sjø
Brosmeskjeret 68.9677 16.2037 Skjær i sjø
Brunøya 68.9791 16.2161 Holme i sjø
Brunøybåan 68.9874 16.1973 Grunne i sjø
Brunøyfallet 68.9818 16.2032 Grunne i sjø
Brurbenkan 68.9003 16.6420 Grunne i sjø
Brurvika 68.7962 16.5881 Vik i sjø
Brustad 68.7021 16.5401 Gårdsbruk
Bryggholmen 68.6699 16.6253 Holme i sjø
Brønnlund 68.6771 16.5073 Gårdsbruk
Bukkholmen 68.7466 16.6717 Holme i sjø
Bumarka 68.9512 16.3683 Skog
Burøya 68.9625 16.2366 Øy i sjø
Buskholmen 68.6754 16.6139 Holme i sjø
Buttelvatnet 68.7336 16.4112 Tjern
By 68.8009 16.4804 Gårdsbruk
Byggebukta 68.6406 16.4359 Vik
Bøen 68.8841 16.3322 Grunne i sjø
Bøneset 68.8413 16.3322 Nes i sjø
Bårdnakken 68.7873 16.5434 Nes i sjø
Dagborelva 68.6436 16.3521 Elv
Dagborhaugen 68.6527 16.3675 Haug
Daggrunnen 68.9526 16.1678 Grunne i sjø
Dale 68.9391 16.3536 Grend
Dalelva 68.6245 16.3087 Elv
Dalen 68.6586 16.4928 Gårdsbruk
Dalsdalen 68.9330 16.4253 Dal
Dalselva 68.9337 16.3934 Elv
Dalsmyra 68.5973 16.4783 Myr
Dalsvatnan 68.9299 16.4591 Vann
Dalsvika 68.9377 16.3480 Vik i sjø
Davidskjeret 68.8339 16.5505 Skjær i sjø
Deggholmen 68.8970 16.2416 Holme i sjø
Djupingan 68.8477 16.3938 Eiendommer
Djupingsvatnet 68.8461 16.4004 Tjern
Djupråsbakken 68.9675 16.1300 Grunne i sjø
Djupråsgrunnen 68.9717 16.1614 Grunne i sjø
Dotthaugen 68.7207 16.4514 Haug
Drengskjeret 68.7273 16.5610 Skjær i sjø
Durmålsfjellet 68.7298 16.4378 Ås
Durmålshaugen 68.7276 16.4134 Haug
Eiesbakkan 68.7330 16.3826 Haug
Einehaugen 68.7588 16.3837 Bolighus
Einevika 68.8599 16.5582 Vik i sjø
Einholmen 68.7331 16.6305 Holme i sjø
Einholmflua 68.7340 16.6232 Båe i sjø
Einholmgrunnen 68.6978 16.6278 Grunne
Ekkervika 68.9510 16.2879 Vik i sjø
Eldstenga 68.8378 16.3993 Gårdsbruk
Eldstengelva 68.8513 16.3835 Bekk
Elgen 68.8936 16.2673 Fjell
Elgsnes 68.9176 16.2660 Grend
Elgsnes ytre 68.9197 16.2695 Gårdsbruk
Elgsnes, in 68.8893 16.2511 Gårdsbruk
Elva 68.6706 16.5029 Gårdsbruk
Elva 68.6084 16.4997 Vik i sjø
Elvebakken 68.6845 16.5327 Vei
Elvedalen 68.6501 16.5511 Dal
Elvedalen 68.8673 16.3496 Dal
Elvedalsvatnet 68.9575 16.3207 Tjern
Elvekroken 68.9016 16.6181 Vik i sjø
Elvelund 68.6075 16.4933 Gårdsbruk
Elveneset 68.8352 16.5588 Nes i sjø
Elvevika 68.8356 16.5609 Vik i sjø
Elvevoll 68.5818 16.4980 Gårdsbruk
Erikstad, nedre 68.8346 16.3530 Gårdsbruk
Erikstad, øvre 68.8393 16.3422 Gårdsbruk
Ervika 68.8227 16.4828 Gårdsbruk
Ervikelva 68.8161 16.4602 Bekk
Fageråsen 68.8293 16.3799 Gårdsbruk
Falkelva 68.8467 16.4797 Bekk
Falketuva 68.8873 16.5758 Haug
Falkåskollen 68.6558 16.5692 Ås
Fauskevåg, litle 68.6619 16.5767 Bygd
Fauskevåg, store 68.6673 16.5878 Bygd
Fauskevågen 68.6602 16.5827 Vik i sjø
Finnevika 68.7319 16.6641 Vik i sjø
Finnevika 68.8898 16.6786 Vik i sjø
Finnevika 68.7663 16.5611 Vik i sjø
Finnevika 68.8759 16.5588 Vik i sjø
Finngamgrunnen 68.6219 16.5682 Grunne i sjø
Finnhammargrunnen 68.7297 16.5651 Grunne i sjø
Finnslettheia 68.6709 16.4250 Fjell
Finnvikgrunnen 68.7330 16.6689 Grunne i sjø
Fiskåa 68.8298 16.2652 Bekk
Fjellbakkan 68.6685 16.4460 Bakke
Fjellelva 68.7158 16.4861 Bekk
Fjellet 68.6289 16.5583 Gårdsbruk
Fjellstad 68.6696 16.5917 Gårdsbruk
Fjellvegen 68.7765 16.4553 Vei
Fluskallan 68.6808 16.6462 Grunne i sjø
Flyndretinden 68.9624 16.3190 Fjell
For 68.8789 16.5291 Grend
For, nedre 68.8801 16.5247 Gårdsbruk
For, øvre 68.8791 16.5450 Gårdsbruk
Fora 68.7058 16.5749 Ås
Foraholtan 68.5758 16.4828 Haug
Foravatnet 68.7081 16.5665 Vann
Forhamn 68.7283 16.5884 Gårdsbruk
Forhamnneset 68.7329 16.5957 Nes i sjø
Forhamnåsen 68.7240 16.5881 Ås
Forramyra 68.8015 16.4059 Myr
Forselva 68.6525 16.5174 Bekk
Forselva 68.8832 16.5541 Bekk
Forshøgda 68.7206 16.4813 Haug
Fremste Småvatnet 68.7127 16.3847 Tjern
Frydenlund 68.7212 16.5433 Gårdsbruk
Fuglemyra 68.6290 16.4686 Myr
Fugleneset 68.7390 16.6530 Nes i sjø
Fugleskjergrunnen 68.7466 16.6812 Grunne i sjø
Fuglvika 68.6187 16.5487 Vik i sjø
Furuly 68.7018 16.5795 Gårdsbruk
Furuvatnan 68.7277 16.4241 Tjern
Futhaugen 68.7094 16.3716 Haug
Galenkjerran 68.7769 16.3732 Li
Galenkjerran 68.7557 16.3782 Skog
Gallbergneset 68.7401 16.5751 Nes i sjø
Galten 68.8815 16.4661 Båe i sjø
Galten 68.7507 16.5809 Grunne i sjø
Gamnes 68.8215 16.4959 Nes i sjø
Gamnesøyra 68.8222 16.4958 Grunne i sjø
Gansås 68.7862 16.5693 Byområde
Gansåsbotn 68.7854 16.5605 Botn
Gansåsbotn 68.7852 16.5508 Vik i sjø
Gansåsen 68.7939 16.5723 Ås
Gausvik 68.6112 16.4924 Kirke
Gausvika 68.6143 16.5166 Grend
Gausvika 68.6115 16.5206 Vik i sjø
Gausvikstøa 68.6267 16.4338 Vik
Gausvikvatnet 68.6196 16.4942 Vann
Gausøya 68.6082 16.5129 Halvøy i sjø
Gjerdneset 68.6837 16.5527 Nes i sjø
Gjerdnesgrunnen 68.6831 16.5511 Grunne i sjø
Grasholmen 68.6697 16.6360 Fyrlykt
Grasholmen 68.6728 16.6259 Halvøy i sjø
Grinda 68.9756 16.2606 Grunne i sjø
Grindleia 68.9862 16.2729 Sund i sjø
Grunnvassbotn 68.8332 16.4081 Gårdsbruk
Grunnvatnet 68.7923 16.4921 Tjern
Grytøy 68.8805 16.5528 Gravplass
Grytøya 68.9188 16.5712 Øy i sjø
Grønkollen 68.6255 16.3636 Ås
Grønkollen, l 68.7711 16.4395 Ås
Grønkollen, store 68.7638 16.4456 Ås
Grønkolltuva 68.7594 16.4470 Haug
Grønkollvatnet 68.6202 16.3364 Tjern
Grønlia 68.7366 16.5120 Li
Grønvika 68.8983 16.6922 Vik i sjø
Grønvika 68.8704 16.7215 Vik i sjø
Grøtavær 68.9631 16.2610 Bygd
Grøtavær 68.9778 16.2663 Fyrlykt
Grøtavær 68.9776 16.2195 Øygruppe i sjø
Grøtsundet 68.9675 16.2490 Sund i sjø
Gunnarneset 68.7428 16.3990 Nes
Gårdselva 68.5982 16.4856 Bekk
Gåsvassdalen 68.7590 16.3325 Dal
Gåsvatnet 68.7628 16.3451 Vann
Hagabergan 68.8229 16.5443 Nes i sjø
Hagan 68.8174 16.5499 Byområde
Hagan småbåthavn 68.8157 16.5206 Utstikker
Hagavatnet 68.8163 16.5402 Tjern
Hallevika 68.8957 16.4251 Vik i sjø
Hallevikelva 68.9074 16.4214 Bekk
Halsebø 68.6758 16.5156 Gårdsbruk
Halsebø 68.6805 16.5358 Gårdsbruk
Halsebøneset 68.6807 16.5709 Nes
Halsebøtuva 68.6751 16.5578 Haug
Halshoggneset 68.8852 16.6773 Nes i sjø
Hammaren 68.7938 16.3497 Berg
Hammargrunnen 68.7123 16.6671 Grunne i sjø
Hamna 68.6312 16.5659 Gårdsbruk
Hamneneset 68.8054 16.5502 Nes i sjø
Hamnholmen 68.7282 16.6682 Holme i sjø
Hamnskog 68.7379 16.5573 Gårdsbruk
Hamnåsan 68.8735 16.7142 Ås
Hamran 68.7503 16.5418 Eiendommer
Hamran 68.8913 16.6872 Ås
Hans Egedes Minne 68.9116 16.2697 Severdighet
Hansvoll 68.8234 16.4375 Gårdsbruk
Hardbakken 68.8347 16.3608 Bakke
Harstad 68.7983 16.5416 By
Harstad 68.8001 16.6215 Fyrlykt
Harstad 68.8021 16.5355 Kirke
Harstad 68.7989 16.5293 Kommune
Harstadgrunnen 68.7882 16.7093 Grunne i sjø
Harstadhamna 68.8054 16.5472 Vik i sjø
Harstadhaugen 68.7885 16.5314 Haug
Harstadsjøen 68.8017 16.5462 Vik i sjø
Harstadvatnet 68.7909 16.4981 Tjern
Harstadåsen 68.8011 16.5210 Ås
Hattfjellet 68.9745 16.3264 Fjell
Haugan 68.7137 16.5363 Gårdsbruk
Haugen 68.8777 16.5527 Haug
Haugåskollen 68.6241 16.5308 Ås
Haukebø 68.5999 16.5022 Gårdsbruk
Haukebøgalten 68.5957 16.5070 Skjær i sjø
Haukebøtinden 68.5963 16.3972 Fjell
Haukebøvatnet 68.6153 16.4478 Vann
Havrneset 68.9011 16.2441 Nes i sjø
Heia 68.7561 16.5003 Ås
Heiadalen 68.6773 16.4538 Dal
Heiadalsfjellet 68.6817 16.4522 Fjell
Heimelva 68.6024 16.4853 Bekk
Heimetverrelva 68.6065 16.4671 Bekk
Heivatnet 68.6421 16.5364 Tjern
Helgevallan 68.7915 16.3421 Fritidshus - hytte
Helleberget 68.7117 16.5638 Berg
Helligbøen 68.8528 16.5930 Grunne i sjø
Hellnakken 68.7294 16.6641 Ås
Hellnakkneset 68.7314 16.6683 Nes i sjø
Helsingen 68.8852 16.6009 Nes i sjø
Helsingskjeret 68.8848 16.6041 Skjær i sjø
Henrikholman 68.9697 16.2104 Skjær i sjø
Henriksbåen 68.9773 16.1968 Grunne i sjø
Hermannstein 68.8559 16.2740 Nes i sjø
Hesjebakken 68.6984 16.5243 Bakke
Hesjedalen 68.6500 16.4804 Dal
Hesjehaugen 68.6674 16.5998 Nes i sjø
Hesjevika 68.6641 16.5878 Vik i sjø
Hesjevikgrunnen 68.7328 16.5763 Grunne i sjø
Hestbakkheia 68.8498 16.3465 Li
Hestebåen 68.9269 16.2679 Grunne i sjø
Hestehøgdene 68.9033 16.2742 Haug
Hestevika 68.9087 16.2764 Vik i sjø
Hestevika 68.7753 16.5853 Vik i sjø
Hesthagen 68.8219 16.5394 Utmark
Hestvika 68.7942 16.5901 Vik i sjø
Hestvika2 68.7942 16.5901 Vik i sjø
Hestvikklubben 68.7760 16.5883 Nes i sjø
Hestøya 68.7129 16.6311 Holme i sjø
Hinnstein 68.7472 16.5029 Fjell
Hinnstein, l 68.7402 16.4871 Ås
Hinnsteinsmyra 68.7419 16.5117 Myr
Hjellneset 68.8303 16.5484 Nes i sjø
Hoalbmavárri 68.5665 16.4680 Berg
Hola 68.6504 16.4339 Gårdsbruk
Holand 68.6027 16.5035 Gårdsbruk
Holberget 68.7203 16.6497 Nes i sjø
Holman 68.5781 16.5240 Holme i sjø
Holmen 68.6281 16.3962 Holme
Holmen 68.8843 16.4591 Nes i sjø
Holmen 68.7906 16.5502 Nes i sjø
Holmeneset 68.8786 16.6957 Nes i sjø
Holtet 68.7564 16.5743 Nes i sjø
Hornvatnet 68.8426 16.4356 Tjern
Horsevika 68.9081 16.2498 Vik i sjø
Hundsandbøen 68.8805 16.5877 Grunne i sjø
Husdalen 68.8192 16.3528 Dal
Husøya 68.7189 16.6345 Øy i sjø
Høgda 68.8256 16.3877 Gårdsbruk
Høgfjellet 68.8234 16.3102 Fjell
Høgfjellvatnan 68.8239 16.2974 Tjern
Høghaugen 68.9006 16.4662 Haug
Høybergan 68.8256 16.5539 Nes i sjø
Høystakkan 68.8352 16.4506 Haug
Hågevassbakkan 68.7216 16.4016 Bakke
Hågevatna 68.7193 16.4044 Gruppe av tjern
Hålgeneset 68.6549 16.4092 Nes
Hårberget 68.5665 16.4680 Berg
Hårbergneset 68.5575 16.4588 Nes i sjø
Hårvikhalsen 68.5754 16.4536 Dal
Indre Bergsvågen 68.8153 16.5195 Vik i sjø
Indre Finngamelva 68.7974 16.3900 Bekk
Indre Kjelhus 68.7973 16.4649 Gårdsbruk
Inner-Aun 68.8764 16.3523 Gårdsbruk
Inner-Aun 68.8763 16.3556 Gårdsbruk
Inner-Aun 68.8743 16.3611 Gårdsbruk
Inner-Aun 68.8737 16.3636 Gårdsbruk
Inner-Aun 68.8748 16.3586 Gårdsbruk
Inner-Aun 68.8794 16.3456 Gårdsbruk
Inner-Aun 68.8782 16.3481 Gårdsbruk
Inner-Aun 68.8746 16.3604 Gårdsbruk
Innerbåen 68.9419 16.1782 Grunne i sjø
Innste Småvatnet 68.7062 16.3870 Tjern
Jamnfjellet 68.9441 16.4512 Fjell
Jessevollen 68.8330 16.2994 Gårdsbruk
Jetmundskjeret 68.9823 16.2680 Skjær i sjø
Jonsbakken 68.9946 16.2490 Rygg i sjø
Jorda 68.9273 16.5113 Eiendommer
Justan 68.8899 16.5236 Li
Justebukta 68.8196 16.5318 Vik i sjø
Jørnstad 68.6670 16.4908 Gårdsbruk
Kaltdalen 68.8235 16.3813 Dal
Kalveberget 68.8926 16.4359 Berg
Kalven 68.7422 16.6666 Holme i sjø
Kammarbøen 68.8684 16.6218 Grunne i sjø
Kananes 68.7720 16.5804 Nes i sjø
Kanebogelva 68.7675 16.5157 Bekk
Kanebogen 68.7724 16.5522 Byområde
Kanebogholman 68.7706 16.5730 Holme i sjø
Kanebogåsen 68.7767 16.5520 Ås
Kasfjord 68.8369 16.3446 Tettsted
Kasfjorden 68.8703 16.2578 Fjord
Kasfjordvatnet 68.8319 16.3707 Vann
Kastebåen 68.9716 16.1994 Grunne i sjø
Kattskolten 68.6527 16.6082 Grunne i sjø
Kaupelva 68.6434 16.5629 Bekk
Keipen 68.8569 16.3360 Fjell
Keipvatnet 68.8545 16.3400 Tjern
Kila 68.7357 16.5813 Nes i sjø
Kilaelva 68.7329 16.5418 Bekk
Kilagrunnen 68.7410 16.5886 Grunne i sjø
Kilahamna 68.7397 16.5703 Vik i sjø
Kilaholmen 68.7356 16.5878 Holme i sjø
Kilbotn 68.7177 16.5333 Tettsted
Kilbotn 68.7228 16.5625 Vik i sjø
Kilen 68.8246 16.4632 Gårdsbruk
Kingsbaypynten 68.7980 16.5744 Nes i sjø
Kinnarodden 68.6453 16.4201 Nes
Kjelhusåsen 68.8063 16.4647 Ås
Kjempeskjerneset 68.7134 16.5967 Nes i sjø
Kjerkeneset 68.8224 16.5362 Nes i sjø
Kjeøya 68.8584 16.5671 Øy i sjø
Kjeøybøen 68.8506 16.5515 Grunne i sjø
Kjoffaelva 68.6436 16.3521 Elv
Kjoffan 68.6475 16.3498 Botn
Kjoffan 68.6427 16.3474 Haug
Kjølen 68.9092 16.4364 Haug
Kjøpmannsgrunnen 68.7122 16.6902 Grunne i sjø
Kjøtta 68.8734 16.6957 Bygd
Kjøtta 68.8699 16.7026 Øy i sjø
Kjøttakalven 68.8795 16.7074 Øy i sjø
Klatran 68.6701 16.4895 Gårdsbruk
Klatreelva 68.6729 16.4578 Bekk
Kleiva 68.7635 16.5603 Nes i sjø
Klubbelva 68.6466 16.3759 Bekk
Klubben 68.6446 16.3653 Haug
Klubben 68.6495 16.3808 Haug
Klubben 68.8318 16.5472 Nes i sjø
Klubben 68.7660 16.5626 Nes i sjø
Klubben 68.7937 16.5433 Nes i sjø
Klubbholmen 68.7795 16.6229 Skjær i sjø
Klubbholmgrunnen 68.7781 16.6276 Grunne i sjø
Klubbneset 68.6418 16.3782 Nes
Klubbneset 68.6615 16.5925 Nes i sjø
Kobbevika 68.8668 16.7052 Vik i sjø
Kobbskjeran 68.7873 16.5480 Grunne i sjø
Kobbsteinen 68.5727 16.5274 Skjær i sjø
Kobbsteingrunnen 68.5727 16.5274 Fyrlykt
Kolmilhågen 68.7517 16.5581 Haug
Kolmilhågen 68.7513 16.5622 Vei
Kongsvikalmenningen 68.6259 16.3162 Allmenning
Kongsvikdalen 68.6201 16.2946 Dal
Kongsvikdalen 68.6201 16.2946 Dal
Korsdalen 68.7376 16.4416 Dal
Korsdalsvatnet 68.7461 16.4564 Tjern
Korshaugen 68.8369 16.5934 Haug
Korsneset 68.9556 16.2543 Nes i sjø
Kortan 68.9052 16.2288 Skjær i sjø
Kristendomsteinen 68.8251 16.5534 Skjær i sjø
Kristian Knudsen grunnen 68.8955 16.7603 Grunne i sjø
Krokelva 68.6091 16.4361 Bekk
Kruna 68.9892 16.2880 Grunne i sjø
Krykkjeberget 68.7377 16.6513 Berg
Kråka 68.9727 16.2536 Skjær i sjø
Kråkenesbøen 68.8404 16.5904 Grunne i sjø
Kråkeneset 68.8379 16.5910 Nes i sjø
Kråkenesskallen 68.7180 16.6792 Grunne i sjø
Kråkenesåsen 68.8334 16.5834 Ås
Kulseng 68.8104 16.5153 Gårdsbruk
Kummelhaugen 68.6469 16.4331 Gårdsbruk
Kvanneset 68.6797 16.5933 Nes i sjø
Kvanneskjeret 68.6818 16.5966 Skjær i sjø
Kvanntohaugen 68.8987 16.2739 Haug
Kvantoa 68.7120 16.3774 Li
Kvantomyran 68.7071 16.3853 Myr
Kvitberget 68.6720 16.5450 Berg
Kvitberget 68.9009 16.2640 Berg
Kvitberget 68.6382 16.5134 Berg
Kvitebergan 68.8156 16.3846 Berg
Kvithammarelva 68.6828 16.4810 Elv
Lahaugen 68.6653 16.4629 Haug
Lakselia 68.9156 16.3730 Li
Laksevika 68.9194 16.3649 Vik i sjø
Landsåsen 68.7731 16.4936 Ås
Landsåsmyra 68.7699 16.5161 Myr
Langedraget 68.7071 16.6176 Holme i sjø
Langgrunnen 68.7020 16.6489 Grunne i sjø
Langmobekkmyra 68.7871 16.4711 Myr
Langneset 68.7754 16.4032 Nes
Langneset 68.7654 16.3627 Nes
Langneset 68.7629 16.4037 Nes
Langneset 68.7972 16.5889 Nes i sjø
Langneset 68.7844 16.5462 Nes i sjø
Langneset 68.8203 16.5146 Nes i sjø
Langskjeret 68.6612 16.6064 Skjær i sjø
Langvasshaugen 68.6903 16.4424 Haug
Langvassåsen 68.6250 16.4248 Ås
Langvatnan 68.6065 16.3661 Vann
Langvatnet 68.6633 16.4086 Tjern
Langvatnet 68.6236 16.4334 Tjern
Langvatnet 68.6861 16.4265 Vann
Lappevika 68.7306 16.5882 Vik i sjø
Larsneset 68.7985 16.5478 Nes i sjø
Laskjen 68.7283 16.3905 Li
Laugen 68.8211 16.5560 Tjern
Laukholmen 68.7837 16.6217 Holme i sjø
Laukholmgrunnen 68.7878 16.6197 Grunne i sjø
Lauklia 68.6279 16.4976 Fritidshus - hytte
Lavollen 68.8316 16.3050 Gårdsbruk
Lebakkan 68.9789 16.2813 Bakke
Lebakkan 68.8896 16.2707 Bakke
Legden 68.8431 16.2628 Li
Leikvika 68.6392 16.5732 Gårdsbruk
Leikvikfjellet 68.6374 16.5577 Ås
Leikvikholman 68.6351 16.5771 Holme i sjø
Lian 68.8691 16.3644 Li
Likollen 68.7301 16.5285 Haug
Likollen 68.7055 16.5528 Haug
Lille Drøsshågen 68.7826 16.3541 Haug
Lillevass-sida 68.7654 16.3627 Li
Litje Kjeøya 68.8528 16.5649 Holme i sjø
Litje Rogla 68.7484 16.6674 Øy i sjø
Litje Tjuvholmen 68.8063 16.6221 Skjær i sjø
Litle Alvestadholmen 68.9530 16.2557 Holme i sjø
Litle Brunøya 68.9822 16.2183 Holme i sjø
Litle Sandskjeret 68.8904 16.3226 Skjær i sjø
Litleelva 68.6604 16.5092 Bekk
Litleelva 68.6535 16.3826 Bekk
Litlefor 68.7036 16.5834 Gårdsbruk
Litleforneset 68.7043 16.5919 Nes i sjø
Litleforsundet 68.7080 16.5989 Sund i sjø
Litlegalten 68.8957 16.5173 Ås
Litleheia 68.8853 16.5387 Eiendommer
Litleholtet 68.7166 16.5442 Bygg for jordbruk, fiske og fangst
Litlehornet 68.8617 16.3803 Ås
Litlehornsmyra 68.8525 16.3823 Myr
Litleneset 68.7615 16.3964 Nes
Litlenga 68.6163 16.5438 Gårdsbruk
Litlevatnet 68.9551 16.3823 Tjern
Litlvatnet 68.7633 16.3643 Tjern
Loftet 68.7669 16.3485 Haug
Lokket 68.7864 16.5407 Tunnel
Lomtjørna 68.6627 16.5556 Tjern
Lomtjørnåsen 68.6618 16.5489 Ås
Lukasskolten 68.8389 16.6452 Grunne i sjø
Lunde 68.8845 16.5820 Gårdsbruk
Lundenes 68.8801 16.5700 Grend
Lundenes molo 68.8779 16.5755 Fyrlykt
Lundeneset 68.8752 16.5683 Nes i sjø
Lundenesvika 68.8782 16.5715 Vik i sjø
Lundenesåsen 68.8821 16.5590 Ås
Lykkja 68.7590 16.3921 Bolighus
Lyngholmen, l 68.7073 16.6055 Holme i sjø
Lyngmoen 68.7519 16.3838 Gårdsbruk
Lyngøya 68.9584 16.2234 Holme i sjø
Lysbotn 68.7652 16.6460 Grunne i sjø
Lysbotn 68.7353 16.6212 Grunne i sjø
Lysvassåsen 68.6230 16.4611 Ås
Lysvatnet 68.6448 16.4947 Tjern
Lysvatnet 68.6231 16.3570